Parallel Optimaliseren - Inlevingsvermogen van gebruikers - Blog 4 van 4

Blogs

Published by Jan Veerman, last updated on

Laatste kans on te registreren voor ons webinar op woensdag 21 juni van 13:00 – 13:45.

Registreer via deze button
Vorige week hebben we het in de derde blog van onze serie “Parallel Optimaliseren” gehad over de flexibiliteit van de hedendaagse planning software en dat daarmee het parallel optimaliseren steeds beter mogelijk is geworden. In deze blog gaan we in op het inlevingsvermogen van gebruikers en dan met name het goed onder woorden kunnen brengen van hun wensen met betrekking tot een nieuw planningsproces en planning software.

 

Alle producten (consumenten producten, software, machines, etc.) die nu beschikbaar zijn, zijn niet in deze vorm op de markt gekomen. Vaak is de huidige vorm een product van jarenlange ontwikkeling, terugkoppeling van gebruikers, wijzigingsverzoeken en aanpassingen en wet- en regelgeving. Vaak lijkt het allereerste product niet of nauwelijks meer op de laatste versie. Het is dus lastig, zeker bij nieuwe producten, om alle toekomstige wensen volledig in kaart te hebben, om alle gewenste functionaliteit te voorzien voor nu en in de toekomst.

 

Datzelfde geldt voor eindgebruikers op het moment dat ze gevraagd worden na te denken over de gewenste functionaliteit van een nieuw in te richten planningsproces en planning software. Zeker, een gebruiker zal op basis van het verleden een lijst met wensen op papier kunnen zetten en ook weten wat er nu niet goed gaat. Maar het totale plaatje van toekomstige wensen overziet vaak niemand. Vaak is het juist andersom: na een eerste implementatie en gebruik, ontstaan er aanvullende wensen. Omdat mensen er veelvuldig mee gaan werken en zien wat de mogelijkheden zijn, ontstaan nieuwe ideeën. Maar ook veranderende omstandigheden hebben een impact op de wensen, denk aan de impact van Corona (verstoringen in aanleveringen, sterkere sturing op voorraden) of toetreding van een concurrent (sterkere focus op kostprijs en marge). Dit is vooraf niet te overzien voor eindgebruikers, bij de start van een project is nooit de volledige 100% van de toekomstige wensen inzichtelijk.

 

Is dat erg? Vroeger wisten we niet beter dan vooraf alles te specificeren en dan te maken (sequentieel proces). Na maanden (of jaren) was alles ontwikkeld, getest en geïmplementeerd, maar was de wereld om ons heen al weer veranderd. De wijzigingsverzoeken (change requests) werden formeel gedocumenteerd en dan duurde het weer weken (of maanden) voordat de nieuwe functionaliteit beschikbaar was. Met de toen beschikbare technologie was dat het beste wat mogelijk was. En ieder bedrijf zat in hetzelfde schuitje, sneller was vaak niet mogelijk.
User Interface
Met de hedendaagse technologie is dat anders. Recentelijk hebben we een implementatie voltooid van Pigment (https://www.gopigment.com/) bij een grote internationale retailer, waarbij parallel aan de ontwikkeling van het S&OP (Sales & Operations) model ook het planningsproces verder is geoptimaliseerd. Daarbij werden gebruikers actief betrokken bij de ontwikkeling in Pigment, om zo vroeg in het proces de mogelijkheden van het platform te leren kennen. Daardoor ontstonden al snel aanvullende wensen, die met de geplande ontwikkeling eenvoudig meegenomen konden worden. Bijkomend voordeel: de gebruikers kunnen nu, na oplevering van het project zelf hun planning software onderhouden. Het project is binnen budget opgeleverd, om aan te geven dat het planningsplatform zeer flexibel is. Met een doorlooptijd van start tot finish van drie maanden, iets wat met oudere technologieën ondenkbaar is.

 

Concluderend kunnen we stellen dat parallelle optimalisatie (dus gelijktijdig het optimaliseren van het proces als de software) met de huidige technologie prima te doen is. Sterker nog, we raden het ten zeerste aan! En wel om de volgende voordelen:
  • Snelheid: parallel is sneller dan sequentieel
  • Betrokkenheid eindgebruikers: die kunnen vooraf niet de 100% aan wensen te definiëren, dat ontstaat tijdens het implementeren en gebruik
  • Stand van de techniek: de huidige planning tools zijn zo flexibel geworden dat gewenste veranderingen snel zijn door te voeren
Parallelle optimalisatie van proces en software versterkt elkaar. Zowel het proces optimaliseren en dat direct in de planning software zichtbaar maken geeft gelijk feedback, wat weer leidt tot verdere verbeteringen in het proces em daarmee de planning software. Om dat kracht bij te zetten, nodigen we u als lezer uit om dat zelf te kunnen zien via ons afsluitende webinar. Dit webinar vindt plaats op woensdag 21 juni van 13:00-13:45 waarbij we aantonen dat parallelle optimalisatie echt mogelijk is.

 

Geïnteresseerd wat parallelle optimalisatie van uw planningsproces en planning software voor u kan betekenen? Met uw investering in tijd en onze kop koffie kunnen wij laten zien hoe we dat aanpakken. En welke verbeteringen en besparingen u daarmee kunt realiseren.
You might also like More articles