Parallel Optimaliseren - Blog 1 van 4

Blogs

Published by Jan Veerman, last updated on

Het onderwerp van onze komende blog serie gaat over het volgende: kunnen bedrijven beter eerst hun planningsprocessen optimaliseren en dan de planningstool aanpassen/ implementeren? Of kan dit beter parallel? Dit is de eerste van 4 blogs in totaal, waar we dieper op dit onderwerp in zullen gaan. De structuur van de deze en de komende blogs is als volgt:
 • Blog 1: onderzoeken van de vraag en bespreken van de voor- en nadelen van beide methoden
 • Blog 2: verder uitdiepen van het onderwerp snelheid
 • Blog 3: verder uitdiepen van het onderwerp flexibiliteit planning software
 • Blog 4: verder uitdiepen van het onderwerp inlevingsvermogen gebruikers en conclusie
Deze blogs zullen wekelijks verschijnen via onze Planadigm LinkedIn pagina (https://www.linkedin.com/company/planadigm/) en op onze website (https://planadigm.com) beschikbaar zijn. Als laatste willen we graag deze series van vier blogs kracht bijzetten door middel van een afsluitend webinar. Dit webinar staat gepland op woensdag 21 juni van 13:00-13:45 om de voordelen te laten zien zoals in deze serie besproken, zodat u als lezer kunt zien wat wij bedoelen en dat we inderdaad kunnen waarmaken wat we schrijven. Onderaan deze pagina is een link om alvast te registreren.

 

Laten we beginnen met een oud adagium: “een slecht proces automatiseren levert een slecht geautomatiseerd proces op”. Dit impliceert dat je eerst je processen op orde moet hebben om deze daarna te automatiseren. En dit adagium is er niet voor niets. Uit de praktijk is gebleken dat het proces eerst op orde moet zijn voor deze ondersteund kan worden met IT, anders wordt het inderdaad een rommeltje. Met als gevolg dat vele gebruikers allerlei schaduwsystemen ontwikkelen (vaak in Excel) om het slecht geautomatiseerde proces zo goed en zo kwaad te ondersteunen.

 

Deze gebruikers zijn door de jaren heen ook een ‘ervaring rijker’ geworden. Vele proces-automatiseringsprojecten zijn faliekant mislukt of slechts ten dele geslaagd. Dit trekt een behoorlijke wissel op de staande organisatie door middel van de tijd die medewerkers in het project hebben moeten stoppen en de desillusie achteraf over het bereikte resultaat. De gebruiker heeft dus legio voorbeelden van mislukkingen, wat bijdraagt aan de slechte ervaringen. En staat daarom niet te trappelen bij een volgend project wat wordt aangekondigd door het Management Team.

 

De redenen waarom veel optimalisatie projecten in het verleden hebben gefaald zijn legio:
 • Processen zijn door de jaren heen steeds complexer geworden
 • Processen zijn niet/ niet goed gedocumenteerd
 • De grondleggers van de processen hebben ondertussen het bedrijf verlaten, er is geen mogelijkheid meer om te vragen waarom het zo is ge├»mplementeerd
 • “We doen het al jaren zo”
 • De systemen ter ondersteuning van de processen zijn
  • Groot
  • Duur
  • Complex
 • Er is een hoge afhankelijkheid van externe consultants om het systeem aan te passen
 • Aanpassingen aan het systeem zijn duur
 • Het systeem kan de gewenste aanpassingen niet aan
Maar is dit nog actueel? Met de huidige stand van zaken (kennis, technologie), is het nog steeds vereist dat de processen eerste geoptimaliseerd moeten worden om daarna het systeem te implementeren? Vanuit onze ervaring denken wij van niet. Wij zijn dan ook een groot voorstander om dit parallel te laten verlopen. En wel om de volgende redenen (voordelen):
 • Parallel = snelheid
 • Planning software (Pigment) is zo flexibel geworden, snelle aanpassingen zijn geen probleem
 • De gebruiker weet het ook niet, door een (deel van) het proces in Pigment na te bouwen krijgt de gebruiker een beter beeld van de mogelijkheden
Parallel
In de volgende 3 blogs gaan we in meer detail in op elk van deze drie voordelen. Maar wat we nu bij onze klanten zien, is dat snelheid een steeds belangrijker component is geworden. Snelheid in reageren op externe gebeurtenissen, snelheid in het interne proces, snelheid in het beslissingstraject.  Het sequentieel afhandelen van procesverbeteringen en daarna software optimalisatie/ implementatie is iets uit het verleden. En gelukkig maakt de huidige technologie het ook mogelijk om parallel te verbeteren, dus gelijktijdig planningsproces en -software optimalisatie. Snelheid kan alleen als overbodige stappen uit het proces worden gesneden. Hetzelfde proces sneller doen betekent meer fouten en meer kosten. Met snelheid bedoelen we hier de verkregen snelheid door procesoptimalisatie, het schrappen van de activiteiten die geen waarde toevoegen.

 

We zien dat veel bedrijven nog steeds ‘old school’ denken, dus eerst processen optimaliseren, dan pas de onderliggende systemen. Maar juist door deze parallel aan te pakken zijn de hierboven genoemde voordelen te behalen. Sequentieel is uit, parallel is in. We vertellen er graag meer over in de volgende blog uit deze serie van vier die volgende week zal verschijnen.

 

We staan open voor feedback. We zien uw reactie graag tegemoet via info@planadigm.com of mail mij direct via jan.veerman@planadigm.com. Volgende week gaan we in de tweede blog dieper in op het eerste voordeel ‘snelheid’. Dus tot volgende week!

Alvast registreren en je ‘stoel’ reserveren voor ons webinar op woensdag 21 juni van 13:00-13:45? Dat kan via onderstaande link.

Registreer hier
You might also like More articles