Parallel Optimaliseren - Snelheid - Blog 2 van 4

Blogs

Published by Jan Veerman, last updated on

Vorige week zijn we begonnen met deze series van vier blogs en een afsluitend webinar omtrent het thema “Parallel Optimaliseren”. In de eerste blog hebben we kort besproken wat de huidige stromingen zijn op het gebied van verbeteren van planningsprocessen en het implementeren van planning software. Zoals de afbeelding al doet vermoeden, is een sequentieel proces veel trager en duurt daardoor langer dan een parallel proces. En daarmee is een sequentieel proces lastiger bij te sturen, effecten van een verandering zijn pas laat zichtbaar voor een eindgebruiker. Het aanbrengen van veranderingen is veel eenvoudiger in een parallel proces waarmee de directe feedback loop zorgt voor bijsturing. In deze blog duiken we iets meer in op dit verschil in snelheid en de mogelijke voor- en nadelen van deze twee verschillende processen.

 

Sequentieel betekent dat de volgende stap in het proces pas start als de vorige stap is afgerond. Geen eerdere start van het volgende proces halverwege het lopende proces, alle stappen worden keurig na elkaar uitgevoerd. Het voordeel daarvan is dat het werk grondig wordt uitgevoerd, want het proces wordt éénmalig doorlopen. En moet daarom punctueel en gedetailleerd worden uitgevoerd. Nadat de analyse is afgesloten en gedocumenteerd, volgt de fase van ontwikkelen. Ontwikkelaars bouwen en configureren de planning software volledig conform de specificaties zoals opgesteld in de Analyse fase. Deze werkwijze is groot geworden aan het einde van de vorige eeuw, waar het vooraf goed nadenken over de volledige set met specificaties een noodzaak was. Halverwege het Ontwikkel proces een andere richting in moeten op basis van gewijzigde specificaties betekende vaak veel weggegooide tijd omdat een (groot) deel van de bouw en configuratie opnieuw moest worden uitgevoerd. Het proces was flexibel genoeg, alleen de planning software niet. Met als gevolg dat je constant achter de feiten aanloopt. Op het moment dat de veranderingen zijn doorgevoerd, liggen de volgende veranderingen klaar om doorgevoerd te worden.

 

Later is het parallelle proces ontstaan, waarbij niet de volledige scope vooraf wordt uitgetekend en gedocumenteerd, maar er met kleinere incrementen wordt gewerkt. Deze zogenaamde Use Cases zijn (deel)functionaliteiten die een beperkte functionaliteit van het geheel representeren. Makkelijker en sneller te analyseren om de specificaties te extraheren en een kleinere scope, daardoor kan ook de vervolgfase Ontwikkeling sneller starten. Door de gehele functionaliteit op te knippen in meerdere Use Cases levert dit proces sneller een resultaat waarmee een eindgebruiker aan de slag kom om te testen of dit voldoet aan de verwachting. Eventuele bugs worden eerder herkend en kunnen daardoor sneller worden hersteld. Na het opleveren (Ontwikkeling), testen en aanpassen, kan de functionaliteit beschikbaar worden gesteld aan de eindgebruikers en kan de volgende Use Case worden ontwikkeld. Dus kortere fases, eerder resultaat en eerder afstemming met de eindgebruikers of het geleverde resultaat voldoet. De feedback loop is daarmee veel korter en directer ten opzichte van het sequentiële proces.
Speed
Deze kortere feedback loop maakt het daarmee ook mogelijk om parallel het planningsproces en de planning tool te optimaliseren en implementeren. Een verandering in het planningsproces kan direct worden ontwikkeld in de planning software om daarmee zichtbaarheid te geven aan de eindgebruikers. Die krijgen daarmee direct de feedback van de wijzigingen in de software. Om daarmee de directe feedback te faciliteren op het moment dat het proces verder geoptimaliseerd kan worden. Software, proces en snelheid versterken elkaar! En dat hebben we ook nodig in de hedendaagse dynamiek. Als planner wil je niet drie maanden wachten op een verandering in het proces en/ of software, tegen die tijd ziet de wereld er alweer heel anders uit. Het proces en de software moeten de dynamiek van de buitenwereld kunnen volgen om je concurrentie- en kostenvoordeel te kunnen behouden.

 

Sequentieel verbeteren en implementeren is in onze planning wereld een relikwie uit het verleden. Als binnen uw bedrijf nog op deze manier wordt gewerkt, dan gaat de hard benodigde vernieuwing veel te traag en loop je altijd achter de fanfare aan. Om juiste deze fanfare aan te voeren en de markt te domineren, is het essentieel snel te kunnen inspringen op veranderingen in de buitenwereld. De planning software is er klaar voor, u ook?

 

In de volgende blog gaan we dieper in op het onderwerp flexibele software. Met als uitsmijter ons webinar op woensdag 21juni van 13:00-13:45 om te laten zien dat de huidige planning software inderdaad kan wat wij beloven.

Alvast registreren en je ‘stoel’ reserveren voor ons webinar op woensdag 21 juni van 13:00-13:45? Dat kan via onderstaande link.

Registreren webinar
You might also like More articles